Kallelse till årsmöte 2017

Kallelse till årsstämma i Sundbyholms Hamn Ekonomisk förening

Tid: tisdagen den 28 februari 2017  kl 19.00

Plats:  Kontrast (Bibliotekshuset)

Dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av kallelse och dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fastställelse av röstlängd
 7. Styrelse- och verksamhetsberättelse för avslutat verksamhetsår
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om fastställande av balansräkning
 10. Fråga om beviljande om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt balansräkningen
 12. Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 13. Val av ordförande för ett år
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av två revisorer jämte revisorssuppleant
 16. Val av två personer till valberedningen
 17. Val av övriga befattningshavare. Bryggservice fem personer.
 18. Föredragning och beslut om budget kommande verksamhetsår
 19. Fastställande av antal insatser per båtplats och avgifter för kommande verksamhetsår
 20. Inkomna motioner
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande

—————————-

Efter årsmötet serveras kaffe/te och smörgås.

Välkomna!

Andrahandsuthyrning av båtplatser

 Styrelsen vill påminna medlemmarna om det regelverk som kommunen har utformat gällande tillåten andrahandsuthyrning av båtplatserna.

All andrahandsuthyrning ska hanteras via föreningen och kommunen.

 I de fall någon får hyra plats internt går dennes plats i första hand vidare till interna båtplatskön, i andra hand till de personer som står i kommunens båtplatskö.

2016 förmedlades 24 platser för uthyrning. De förmedlades i första hand till de medlemmar som står i den interna båtplatskön för större plats, i andra hand till de personer som står i kommunens båtplatskö.

Det här har inneburit en kraftigt ökad administration och nyckelhantering för föreningen.

2016 tillfrågades de personer som står i interna båtplatskön via mejl. Detta var både tidskrävande och försenade processen. Därför måste ni som behöver större plats och vill hyra en sådan under säsongen 2017 själva anmäla detta till kansliet@sundbyholmshamn.se snarast.

Med samma resonemang är vi tacksamma om ni som inte kommer att behöva er plats sommaren 2017 meddelar kansliet så snart ni vet hur ert behov ser ut.

Anmäl till kansliet@sundbyholmshamn.se

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.