Hamnen

Min hamnplats

Den förste innehavaren betalade insats för båtplatsen där insatsbeloppen anpassades till båtplatsernas storlek, d.v.s. bredd respektive bomlängd. Insatsen för båtplatser på bryggor utan vatten och/eller el reducerades dock med skäligt belopp. Innehav av båtplats innebär för övrigt endast att man har dispositionsrätt till båtplatsen – inte att man ”äger” den. Vid behov kan dock insatserna ökas, vilket då ska betalas av den som för tillfället disponerar båtplatsen.

Se alltid till att båten som ligger på din båtplats är ansvarsförsäkrad, då du som innehavare är ansvarig för eventuella skador på båtplatsen.

Enligt arrendeavtalet ska föreningen underhålla anläggningarna. Detta utförs av medlemmar som, när hamnchefen anser det behövs, kan anmäla sig till de arbetsdagar som föreningen har. Tänk på att det inte alltid ska vara samma personer som ställer upp vid dessa tillfällen utan att underhållsjobbet fördelas rättvist mellan medlemmarna alternativt betala en avgift till föreningen.

Det är förbjudet att förändra båtplatsen, t.ex. att göra den bredare genom att flytta bomfästena även om man skulle vara överens med sina grannar. Vid behov ska innehavaren, lämpligen med hjälp av sin granne, byta bomflötena. Gör ett sådant byte i tid eftersom det är tungt att göra det om flötena sjunkit för djupt eller i värsta fall försvunnit under ytan. Det är även innehavarens ansvar att sjögräs och vegetation vid hamnplatsen undanröjs.

Handikapplift finns på lastkajen vid parkeringen.
Utöver ovanstående hänvisas till föreningens stadgar och ordningsregler

Ordningsregler

Så här förtöjer du vid Y-bommen

Förtöj båten så att den med sträckta linor (fjädrarna i vila) ligger ca 40 cm från bryggan och minimum 15 cm mellan bom och båt. Man kan med fördel använda båtfendrar mellan bom och båt för extra skydd. Y-bommarna får dock aldrig pressas isär av båtens bredd! Om el finns vid din brygga får du använda den för batteriladdning, ej för att skapa värme eller kyla i någon form.

Så här byter du bojar

Anmäl via e-post till bryggservice att du vill byta boj. Meddela ditt namn och bryggnummer, så kontrollerar bryggservice om det är läge för kostnadsfri ersättningsboj.  Vill du byta av kosmetiska skäl, får du själv bekosta bojen. Samverka med din eventuella båtgranne. Du får dennes telefonnummer via kansliet. Det är båtägarens ansvar att byta boj. Gör detta innan bommen sjunkit ner i dyn!
Bojen är påträdd röret nerifrån och säkrad med en saxsprint under bojen. Den sprinten tas bort och bojen kan demonteras. Brickan på bojens ovansida skall återanvändas.

Den gamla bojen fraktar du hit

Arbetsgång alternativ 1
Lossa alla förtöjningar från Y-bommen så den flyter fritt. Fäst en fånglina i bommen nära bryggan för att säkra. Demontera saxpinnar och rörstumpar vid gångjärnen och bommen är lös. Dra hem Y-bommen över bryggan och byt bojen.

Arbetsgång alternativ 2
Om Du har tillgång till segelbåt kan Du använda båtens bom och ett fall för att hissa Y-bommen. Du behöver då inte ta bort Y-bommen.

Arbetsgång alternativ 3
Om vinterisen tillåter det kan Du arbeta från den.

Lycka till!