Historia

Sundbyholm_b-tplatser_hamnar

Sundbyholms Hamn ekonomisk förening bildades och registrerades 1993. Redan innan dess fanns en hamn för fritidsbåtar i Tegelviken, men den höll inte den standard som Eskilstuna kommun eller båtägarna önskade. Kommunen anlade därför under 1993 – 1994 en ny hamn som kom att utformas med sju bryggor, 587 bryggplatser med y-bommar och med el och vatten på de flesta bryggorna, utom på de med de minsta båtplatserna.

Föreningen tecknade 1994 ett arrendeavtal med kommunen om disposition av bryggorna, anordningarna på dessa och vattnen mellan bryggorna gällande i 20 år. Enligt avtalet svarar föreningen och dess medlemmar för det löpande underhållet av anläggningarna. Den yttersta bryggan ingår till den yttre delen i avtalet, den inre delen hör till gästhamnen.

Den gynnsamma ränteutvecklingen, speciellt under de senaste åren, har inneburit att avgifterna för båtplatserna kunnat hållas på oförändrad nivå i stort sett sedan anläggningarna togs i bruk.