Medlemskap

För att få inneha båtplats i hamnen måste man vara medlem i Sundbyholms Hamn ekonomisk förening och omvänt kan bara innehavare av båtplatser vara medlemmar.

Innehavaren betalar en årlig avgift till föreningen. Avgiften baseras på båtplatsernas storlek med reduktion för platser utan tillgång till vatten eller el vid båtplatsen. Årsavgifterna, liksom eventuell ökning av insatsbeloppen, fastställs av årsstämman som normalt hålls i mars.

Föreningen arrenderar ca 580 platser i Sundbyholms hamn fördelade på sju bryggor.  Hamnen är en småbåtshamn, med ett muddrat vattendjup på 2 meter.
Här kan du se vilka maxmått som tillåts på respektive platser.

Platserna är indelade i olika grupper beroende på storlek på båt.  Vid anmälan till båtplatskön antecknas ni i den grupp som passar båtens storlek.

På 6000- resp 7000-bryggorna saknas vatten och el, men det är OK att fylla på vatten vid de andra bryggorna. Hyran är därför lägre.

För att ställa dig i båtplatskön, vänligen kontakta Eskilstuna Kommun på  https://www.eskilstuna.se/uppleva-och-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv/batplatser-och-hamnar/ansok-om-batplats—batko.html

Det kostar 150 kr om året att stå i kön och kommunen behöver följande uppgifter:
Namn
Adress
Personnummer
Mobilnummer
Mailadress
Båttyp
Båtstorlek  B x L