Byte av båtplats

Om du har en plats som lämpar sig för en större båt än din så mejla till Kansliet. så läggs  du till i vår interna kö för byte av båtplats. Detta gäller självklart också om du är i behov av en större plats.