Ordningsregel för vad som gäller pallar, stegar etc. på bryggan

Anordningar för att underlätta ombordstigning får placeras på bryggan. Anordningen får dock ej vara av sådan storlek att den hindrar framkomligheten på bryggan. Den får ej heller skruvas eller spikas fast på bryggan. Anbringa förtöjningsanordningar på ett sådant sätt att fara för sak- eller personskador ej uppkommer.
Båt eller dess utrustning skall placeras så att högst 0,5 meter skjuter innanför bryggkanten om inte annat överenskommits med styrelsen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ordningsregel för vad som gäller pallar, stegar etc. på bryggan

Årsmöte 2021

Årsmötet kommer hållas i september
Plats, datum och tid meddelas senare

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 2021

Protokoll årsstämman 2020

http://www.sundbyholmshamn.se/wp-content/uploads/2021/02/Protokoll-fran-arsstamman-2020.pdf

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsstämman 2020