Kontakta oss

Vanlig post skickar du hit
Sundbyholms Hamn ek. för.
c/o Birgitta Stärner
Olstorpsvägen 12
635 05 Eskilstuna

Tel. nr: 016-514 370.

Här kan du kontakta oss via mejl

Kansliet

kansliet@sundbyholmshamn.se

• Hamnservice

hamnservice@sundbyholmshamn.se

Vid akuta ärenden rörande hamnen ring Bengt Ståhl 070 540 81 60

 

Styrelsens Medlemmar

Ordförande
Niklas Johansson          ordf@sundbyholmshamn.se

Vice ordförande
Thomas Källbom

Kassör
Gunnel Ristander

Sekreterare
Håkan Wallin                sekr@sundbyholmshamn.se

Ledamot
Matti Könönen
Bengt Ståhl
Thomas Källbom

Suppleanter
Tommy Wistrand
Peter Larsson
Christer Hagman

Hamnchef/Samordnare
Bengt Ståhl

Bryggservice
Alf Gustavsson
Karl-Ivar Käck
Peter Larsson
Göran Grönlund
Sten Andersson
Mikael Eriksson

Revisor
Karl-Ivar Käck
Per Cleverdal

Revisorsuppleant
Kjell Gyllhag

Valberedning
Carita Snickars
Lars Claesson