Kontakta oss

Vanlig post skickar du hit
Sundbyholms Hamn ek. förening
Rinmansgatan 18
633 46 Eskilstuna

Tel. nr: 076-141 43 70

Här kan du kontakta oss via mejl

Kansliet

kansliet@sundbyholmshamn.se

• Hamnservice

hamnservice@sundbyholmshamn.se

Styrelsens Medlemmar

Ordförande
Håkan Wallin

Vice ordförande
Daniel Sjödin

Kassör
Curt Andersson

Sekreterare
Thord Nogerius   sekr@sundbyholmshamn.se

Ledamot
Uno Karlsson

Thomas Källbom

Peter Larsson

Curt Andersson

Thord Nogerius

 

Suppleanter

Matti Könönen

Rainer Hietalahti

Ann-Britt Larsson

Hamnchef/Samordnare

Thomas Källbom 070-2496159 thomas.kallbom@gmail.com

Vice hamnchef/Samordnare
Peter Larsson

Bryggservice

Torbjörn Pettersson

Peter Salveus 

Lars Klingvall
Andreas Strand
Peter Larsson
Sten Andersson
Mikael Eriksson

Mikael Olsen

Mikael Petterson

Revisor
Karl-Ivar Käck

Hans-Jörgen Möller

Revisorsuppleant

Valberedning
Kjell Hedqvist
Sören Ristander