Kontakta oss

Vanlig post skickar du hit
Sundbyholms Hamn ek. förening
Rinmansgatan 18
633 46 Eskilstuna

Tel. nr: 076-141 43 70

Här kan du kontakta oss via mejl

Kansliet

kansliet@sundbyholmshamn.se

• Hamnservice

hamnservice@sundbyholmshamn.se

Styrelsens Medlemmar

Ordförande
Håkan Wallin

Vice ordförande
Daniel Sjödin

Kassör
Curt Andersson

Sekreterare
Thord Nogerius   sekr@sundbyholmshamn.se

Ledamot
Uno Karlsson

Suppleanter

Matti Könönen

Rainer Hietalahti

Ann-Britt Larsson

Hamnchef/Samordnare

Thomas Källbom 070-2496159 thomas.kallbom@gmail.com

Vice hamnchef/Samordnare
Peter Larsson

Bryggservice

Torbjörn Pettersson

Peter Salveus

Lars Klingvall
Alf Gustavsson
Karl-Ivar Käck
Peter Larsson
Sten Andersson
Mikael Eriksson

Revisor
Karl-Ivar Käck
Per Cleverdal

Revisorsuppleant
Kjell Gyllhag

Valberedning
Lars Claesson
Sören Ristander