Kontakta oss

Vanlig post skickar du hit
Sundbyholms Hamn ek. förening
Rinmansgatan 18
633 46 Eskilstuna

Tel. nr: 076-141 43 70

Här kan du kontakta oss via mejl

Kansliet

kansliet@sundbyholmshamn.se

• Hamnservice

hamnservice@sundbyholmshamn.se

Vid akuta ärenden rörande hamnen ring Bengt Ståhl 070 540 81 60

Styrelsens Medlemmar

Ordförande
Lars Claesson ordf@sundbyholmshamn.se

Vice ordförande
Thomas Källbom

Kassör
Bengt Ståhl

Sekreterare
Håkan Wallin   sekr@sundbyholmshamn.se

Ledamot
Matti Könönen
Bengt Ståhl
Thomas Källbom
Peter Larsson
Håkan Wallin
Göran Westergren

Suppleanter
Tommy Wistrand
Curt Andersson

Hamnchef/Samordnare
Bengt Ståhl

Vice hamnchef/Samordnare
Peter Larsson

Bryggservice
Alf Gustavsson
Karl-Ivar Käck
Peter Larsson
Sten Andersson
Mikael Eriksson

Revisor
Karl-Ivar Käck
Per Cleverdal

Revisorsuppleant
Kjell Gyllhag

Valberedning
Carita Snickars
Gunnel Ristander