Filer

För att kunna läsa dessa PDF-filer behöver du Adobe Reader installerat på din dator.
Om du inte kan läsa filerna så laddar du ner programmet från den här sidan.

SENASTE PROTOKOLLET

• Protokoll från årsstämman 2016

Protokoll från årsstämman 2015

• Protokoll från årsstämman 2014 (stadgar)

ÖVRIGA FILER

• Senaste stadgarna finns som bilaga till protokollet från årsstämman 2014.

 Byte av flytelement

Byte av flytelement