Ordningsregel för vad som gäller pallar, stegar etc. på bryggan

Anordningar för att underlätta ombordstigning får placeras på bryggan. Anordningen får dock ej vara av sådan storlek att den hindrar framkomligheten på bryggan. Den får ej heller skruvas eller spikas fast på bryggan. Anbringa förtöjningsanordningar på ett sådant sätt att fara för sak- eller personskador ej uppkommer.
Båt eller dess utrustning skall placeras så att högst 0,5 meter skjuter innanför bryggkanten om inte annat överenskommits med styrelsen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ordningsregel för vad som gäller pallar, stegar etc. på bryggan

Protokoll årsstämman 2020

http://www.sundbyholmshamn.se/wp-content/uploads/2021/02/Protokoll-fran-arsstamman-2020.pdf

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Protokoll årsstämman 2020

Öppningen av hamnen inställd

Den planerade gruppaktiviteten där vi utför åtgärder för att öppna hamnen den 26/4 är inställd pga rådande pandemi.

Nödvändiga åtgärder utförs av enskilda medlemmar så att allt är klart till den 1/5.

Trä-däcket på brygga 7000 är i dåligt skick och skall förstärkas. Vi kommer att upphandla jobbet från lämpligt företag

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Öppningen av hamnen inställd